СРЕМСКА И БАНАТСКА

Ћуприја је почетком и средином 19. века била изграђена само на простору између Велике Мораве и остатака римског каструма, поред Јагодинске махале. Село Жировница је било јужно и разликовало се од вароши. Становници се ниси много интересовали за земљорадњу, јер су углавном били ослоњени на војску, трговину и угоститељство. У Србији, па и у Ћуприји,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Горе ↑